ศูนย์พยาบาล เนรมิตบริรักษ์ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย บริการรับจัดส่งพยาบาล
ดูแลคนชรา ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ ดูแลเด็กแรกเกิด


ศูนย์พยาบาล เนรมิต บริรักษ์
รับบริการจัดส่ง
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้ ประจำบ้านและโรงพยาบาล
พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด/เด็กโต
แม่บ้าน ทำความสะอาด แม่ครัว
ทางศูนย์สามารถแบ่งเบาภาระของท่านได้
ด้วยจิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบ


สนใจติดต่อ :
ศูนย์พยาบาล เนรมิต บริรักษ์
112 ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

top